Các khoá học hiện tại

Thực tập công nghệ CNC
Công nghệ chế tạo máy

Học phần này áp dụng cho sinh viên năm thứ 3, chuyên ngành Tự động hóa thiết kế công nghệ Cơ khí. Nhằm giới thiệu khái quát về công nghệ gia công trên máy trên máy phay, máy tiện CNC, cấu trúc chương trình, cách tạo lập một chương trình NC, mô phỏng chương trình gia công; cách hiệu chỉnh dao, thiết lập các dữ liệu dao cắt, đo dao. Thao tác vận hành điều chỉnh máy để gia công được một số chi tiết trên được máy phay, máy tiện CNC.

Điều khiển với PLC
Điện - Điện tử

  

 Modul khóa học trực tuyến học phần: Điều khiển với PLC

Tên khóa học: Điều khiển với PLC
Giảng viên phụ trách: ThS. Lê Thành Sơn
Thời lượng khóa học: 3 tín chỉ
Nền tảng: Moodle (https://hoctructuyen.utehy.edu.vn/)


I. Mục tiêu khóa học

Kiến thức:

 • Nắm vững các khái niệm cơ bản về PLC.
 • Hiểu nguyên lý hoạt động của các loại PLC.

Kỹ năng:

 • Lập trình và điều khiển các hệ thống sử dụng PLC.
 • Thực hành cài đặt và chạy các chương trình điều khiển trên PLC.

Thái độ:

 • Phát triển tư duy logic và sáng tạo trong giải quyết vấn đề.
 • Tăng cường kỹ năng làm việc nhóm và tự học.

II. Cấu trúc khóa học

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PLC (4 tiết)

 • Phân bổ: 4 LT; 0 BT

 • Nội dung: 

1.1. Tổng quan về học phần Điều khiển với PLC
1.2. Khái niệm về PLC
1.3. Cơ sở phát triển của PLC
1.4. Cấu trúc PLC
1.5. Đặc điểm và ứng dụng PLC

 • Mục tiêu chương:

  • Kiến thức: Nắm vững khái niệm cơ bản về PLC, hiểu được cấu trúc và cơ sở phát triển của PLC, nhận thức rõ về đặc điểm và ứng dụng của PLC trong công nghiệp.
  • Kỹ năng: Phân tích và nhận diện các thành phần cơ bản của PLC.
  • Thái độ: Phát triển tư duy tích cực về vai trò của PLC trong tự động hóa công nghiệp.
 • Cách thức tự học:

  • Xem video bài giảng và ghi chú lại các điểm chính.
  • Đọc tài liệu giáo trình để hiểu rõ hơn về các khái niệm và cấu trúc PLC.
  • Tham gia thảo luận trên diễn đàn để trao đổi ý kiến và hỏi đáp.
 • Hoạt động:

  • Video bài giảng: 60 phút.
  • Tài liệu đọc: Chương 1 của giáo trình.
  • Bài kiểm tra trắc nghiệm: 10 câu hỏi.
  • Diễn đàn thảo luận: “Vai trò của PLC trong tự động hóa công nghiệp”.

CHƯƠNG 2: KIỂU DỮ LIỆU VÀ CẤU TRÚC VÙNG NHỚ PLC (4 tiết)

 • Phân bổ: 4 LT; 0 BT

 • Nội dung:

2.1. Phân loại các tín hiệu vào/ra
2.2. Kiểu dữ liệu
2.3. Cấu trúc vùng nhớ và các phương pháp truy nhập vùng nhớ
2.4. Vòng quét

 • Mục tiêu chương:

  • Kiến thức: Hiểu và phân loại được các tín hiệu vào/ra, nắm vững các kiểu dữ liệu và cấu trúc vùng nhớ trong PLC.
  • Kỹ năng: Phân tích và áp dụng các phương pháp truy nhập vùng nhớ, hiểu cấu trúc chương trình và vòng quét chương trình.
  • Thái độ: Phát triển sự cẩn thận và tỉ mỉ trong việc xử lý dữ liệu và quản lý bộ nhớ.
 • Cách thức tự học:

  • Xem video bài giảng và làm bài kiểm tra trắc nghiệm để củng cố kiến thức.
  • Đọc kỹ tài liệu và thực hành phân tích cấu trúc vùng nhớ.
  • Tham gia thảo luận để giải đáp thắc mắc và trao đổi kinh nghiệm với bạn học.
 • Hoạt động:

  • Video bài giảng: 120 phút.
  • Tài liệu đọc: Chương 2 của giáo trình.
  • Bài kiểm tra trắc nghiệm: 20 câu hỏi.
  • Diễn đàn thảo luận: “Các kiểu dữ liệu và cấu trúc vùng nhớ trong PLC”.

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU THIẾT BỊ PHẦN CỨNG PLC (4 tiết)

 • Phân bổ: 4 LT; 0 BT

 • Nội dung:

3.1. Các loại module của PLC
3.2. Kết nối các thành phần trong hệ thống PLC
3.3. Giới thiệu phần mềm Simatic
3.4. Thiết lập cấu hình phần cứng và xác định địa chỉ các module tín hiệu vào/ra

 • Mục tiêu chương:

  • Kiến thức: Hiểu rõ các loại module của PLC và cách kết nối các thành phần trong hệ thống.
  • Kỹ năng: Sử dụng phần mềm Simatic để thiết lập cấu hình phần cứng và xác định địa chỉ các module tín hiệu.
  • Thái độ: Tự tin trong việc thiết lập và cấu hình hệ thống PLC.
 • Cách thức tự học:

  • Xem video bài giảng và ghi chú lại các điểm chính về phần cứng PLC.
  • Thực hành sử dụng phần mềm Simatic để thiết lập cấu hình phần cứng.
  • Tham gia thảo luận để hỏi đáp và trao đổi kinh nghiệm thực tế.
 • Hoạt động:

  • Video bài giảng: 120 phút.
  • Tài liệu đọc: Chương 3 của giáo trình.
  • Bài kiểm tra trắc nghiệm: 20 câu hỏi.
  • Diễn đàn thảo luận: “Thiết bị phần cứng và phần mềm cho PLC”.

CHƯƠNG 4: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PLC (24 tiết)

 • Phân bổ: 12 LT; 12 BT

 • Nội dung:

4.1. Cấu trúc lập trình
4.2. Các ngôn ngữ lập trình
4.3. Câu lệnh tiếp điểm
4.4. Câu lệnh Thời gian (Timer)
4.5. Câu lệnh chuyển dữ liệu, so sánh và xử lý toán học
4.6. Câu lệnh bộ đếm (Counter)
4.7. Câu lệnh ghi dịch
4.8. Câu lệnh chuyển đổi kiểu dữ liệu

 • Mục tiêu chương:

  • Kiến thức: Hiểu và nắm vững các ngôn ngữ lập trình PLC và các câu lệnh cơ bản.
  • Kỹ năng: Lập trình và điều khiển các hệ thống sử dụng PLC với các câu lệnh tiếp điểm, so sánh, thời gian, bộ đếm, ghi dịch, chuyển đổi kiểu dữ liệu và xử lý toán học. Lập trình và mô phỏng trên TIA Portal + FACTORY I/O V2.34.
  • Thái độ: Phát triển sự sáng tạo và tư duy logic trong việc lập trình và giải quyết vấn đề.
 • Cách thức tự học:

  • Xem video bài giảng và thực hành lập trình trên phần mềm.
  • Đọc kỹ tài liệu và làm bài tập lập trình để củng cố kiến thức và kỹ năng.
  • Tham gia thảo luận để trao đổi ý kiến và học hỏi từ các bạn học.
 • Hoạt động:

  • Video bài giảng: 240 phút (12 tiết lý thuyết).
  • Tài liệu đọc: Chương 4 của giáo trình.
  • Bài kiểm tra trắc nghiệm: 40 câu hỏi.
  • Bài tập thực hành: 8 bài tập lập trình.
  • Diễn đàn thảo luận: “Kinh nghiệm lập trình PLC với các câu lệnh khác nhau”.

CHƯƠNG 5: XỬ LÝ TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ VÀ LẬP TRÌNH CẤU TRÚC (9 tiết)

 • Phân bổ: 6 LT; 3 BT

 • Nội dung:

5.1. Xử lý tín hiệu tương tự
5.1.1. Tín hiệu đầu vào tương tự
5.1.2. Tín hiệu đầu ra tương tự
5.2. Lập trình có cấu trúc

5.3. Các bước thiết kế một hệ thống điều khiển sử dụng PLC

 • Mục tiêu chương:

  • Kiến thức: Hiểu và nắm vững cách lập trình xử lý tín hiệu tương tự vào/ra.
  • Kỹ năng: Thực hành lập trình và điều khiển các hệ thống sử dụng tín hiệu tương tự.
  • Thái độ: Phát triển sự cẩn thận và tỉ mỉ trong việc xử lý tín hiệu và dữ liệu.
 • Cách thức tự học:

  • Xem video bài giảng và thực hành lập trình xử lý tín hiệu tương tự.
  • Đọc kỹ tài liệu và làm bài tập để củng cố kiến thức và kỹ năng.
  • Tham gia thảo luận để hỏi đáp và trao đổi kinh nghiệm thực tế.
 • Hoạt động:

  • Video bài giảng: 60 phút (2 tiết lý thuyết).
  • Tài liệu đọc: Chương 5 của giáo trình.
  • Bài kiểm tra trắc nghiệm: 10 câu hỏi.
  • Bài tập thực hành: 2 bài tập lập trình xử lý tín hiệu tương tự.
  • Diễn đàn thảo luận: “Xử lý tín hiệu tương tự trong PLC”.

III. Tiêu chí đánh giá

 • Tham gia hoạt động (20%):
  • Tham gia đầy đủ các buổi học trực tuyến và các diễn đàn thảo luận.
 • Bài kiểm tra giữa khóa (20%):
  • Kiểm tra giữa khóa với 30 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.
 • Bài tập và dự án thực hành (40%):
  • Bài tập thực hành hàng tuần và dự án nhóm giữa khóa.
 • Bài kiểm tra cuối khóa (20%):
  • Kiểm tra cuối khóa với 50 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.
  • Trình bày và bảo vệ dự án cuối khóa.

IV. Công cụ và tài nguyên

 • Nền tảng Moodle: https://hoctructuyen.utehy.edu.vn/
 • Phần mềm mô phỏng PLC: TIA Portal, Simatic S7.
 • Tài liệu học tập:
  • Giáo trình "Điều khiển với PLC" - TS. Bùi Trung Thành, TS. Bùi Văn Dân, NXB Khoa học Kỹ thuật Năm 2019.
  • Tài liệu bổ sung và bài giảng dạng PDF.
  • Video hướng dẫn thực hành.

V. Hướng dẫn và hỗ trợ

 • Hỗ trợ kỹ thuật: SĐT 0985665867
 • Hỗ trợ học tập: Kênh YouTube @LeThanhSon
 • Thảo luận và tư vấn: Diễn đàn thảo luận trên các diễn đàn tại khóa học và các buổi tư vấn trực tuyến.
Tâm lý học kỹ sư
Kỹ thuật công nghiệp

Học phần: TÂM LÝ HỌC KỸ SƯ

Mã số: 711136

Khối lượng: 2 TC (2 Lí thuyết)

Giảng viên giảng dạy: Đoàn Thanh Hòa

1. Mục tiêu của học phần (Course objective; viết tắt là COs)

Học phần này trang bị cho người học:

* Kiến thức:

CO1: Tổng quan về con người và đặc điểm tâm lý người.

CO2: Đặc điểm của các quá trình nhận thức của con người.

CO3: Nội dung cơ bản của các lý thuyến/quy luật tâm lý ứng dụng trong thiết kế hệ thống kĩ thuật.

* Kĩ năng:

CO4: Vận dụng kiến thức về các quá trình nhận thức của con người; các lý thuyết/ quy luật tâm lý vào thiết kế hệ thống kĩ thuật.

CO5: Hình thành ý tưởng về hệ thống kĩ thuật có sự tương tác chặt chẽ với con người; đề xuất giải pháp về việc tạo lập hệ thống kĩ thuật có sự tương tác chặt chẽ với con người.

CO6: Thiết kế hệ thống kĩ thuật có sự tương tác chặt chẽ với con người.

CO7: Phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng tư duy phản biện và kĩ năng tư duy sáng tạo, phát triển kĩ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm.

* Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

CO8: Đạo đức nghề nghiệp trong thiết kế hệ thống kĩ thuật.

2. Thông tin chung về học phần 
2.1. Thời gian đối với các hoạt động dạy học

                       HĐ dạy học

Thời gian

Lí thuyết

Tự học, tự nghiên cứu

Tổng

Tiết/Giờ thực hiện

30

60

90

2.2. Học phần: Bắt buộc

2.3. Điều kiện học phần

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin

Học phần song hành: Tất cả các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành.

2.4. Đối tượng tham dự: Sinh viên ngành kĩ thuật

2.5. Địa chỉ khoa/bộ môn phụ trách học phần: Kĩ thuật công nghiệp, khoa Sư phạm Kĩ thuật

3. Nội dung chi tiết của học phần

Chương 1: Nhập môn Tâm lý học Kĩ sư

3 tiết

1.1. Tâm lý học

1.1.1. Khái niệm Tâm lý và tâm lý học

1.1.2. Bản chất hiện tượng tâm lý người

1.1.3. Phân loại hiện tượng tâm lý người

1.2. Tâm lý học kỹ sư

1.2.1. Khái niệm tâm lý học kỹ sư

1.2.2. Nhiệm vụ tâm lý học kỹ sư

1.3. Các thành phần cơ bản của hệ thống con người

1.3.1. Hệ thống con người

1.3.2. Các yếu tố con người ảnh hưởng tới thiết kế kỹ thuật

 Chương 2: Ứng dụng quá trình nhận thức trong thiết kế kĩ thuật

9 tiết

2.1. Khái quát về quá trình nhận thức

2.2. Quá trình cảm giác và ứng dụng trong thiết kế kĩ thuật

2.2.1. Quá trình cảm giác

2.2.2. Ứng dụng quá trình cảm giác trong thiết kế kĩ thuật

2.3. Quá trình tri giác và ứng dụng trong thiết kế kĩ thuật

2.3.1. Quá trình tri giác

2.3.2. Ứng dụng quá trình tri giác trong thiết kế kĩ thuật

2.4. Quá trình trí nhớ và ứng dụng trong thiết kế kĩ thuật

2.4.1. Quá trình trí nhớ

2.4.2. Ứng dụng quá trình trí nhớ trong thiết kế kĩ thuật

2.5. Quá trình tư duy và ứng dụng trong thiết kế kĩ thuật

2.5.1. Quá trình tư duy

2.5.2. Ứng dụng quá trình tư duy trong thiết kế kĩ thuật

2.6. Quá trình tưởng tượng và ứng dụng trong thiết kế kĩ thuật

2.6.1. Quá trình tưởng tượng

2.6.2. Ứng dụng quá trình tưởng tượng trong thiết kế kĩ thuật

2.7. Ngôn ngữ và ứng dụng trong thiết kế kĩ thuật

2.7.1. Ngôn ngữ

2.7.1. Ứng dụng ngôn ngữ trong thiết kế kĩ thuật

 Chương 3: Các lý thuyết và quy luật tâm lý ứng dụng trong thiết kế hệ thống kĩ thuật

18 tiết

3.1. Lý thuyết nhu cầu của A. Maslow

3.2. Bản chất Hiệu ứng Von Resorff

3.3. Lý thuyết Dao cạo của Occam

3.4. Luật Gestal

3.5. Một số định luật trong thiết kế kĩ thuật

 4. Học liệu (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo)

4.1. Học liệu bắt buộc

Khoa Sư phạm Kĩ thuật (2022), Giáo trình nội bộ Tâm lý học kỹ sư, Đại học SPKT Hưng Yên

4.2. Học liệu tham khảo

4.2.1. Lê Thị Bừng – Nguyễn Thị Vân Hương (2016), Những điều kì diệu về tâm lí con người, NXB Đại học Sư phạm.

4.2.2. Nguyễn Trong Khanh (2011), Phát triên năng lực và tư duy kỹ thuật, NVXB Đại học Sư phạm.

4.2.3. Phạm Thành Nghị (2012), Giáo trình Tâm lý học sáng tạo, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

4.2.4. Nguyễn Xuân Thức - chủ biên (2007), Tâm lý học đại cương, NXB Đại học Sư phạm.

4.2.5. Nguyễn Quang Uẩn chủ biên (2005), Tâm lý học đại cương, NXB Đại học Sư phạm.

Hệ thống điện thân xe và điều khiển gầm ô tô
Công nghệ Ô tô

Tên học phần: Hệ thống điện thân xe và điều khiển gầm ô tô

Giảng viên: ThS. Đặng Phúc Anh

Đối tượng tham dự: Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã học phần: 511725 

Khối lượng: 2 Tín Chỉ (2 Lí thuyết)

Nền tảng: Moodle (https://hoctructuyen.utehy.edu.vn/)


I. MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC KHÓA HỌC

Kiến thức: 

 • Hiểu được công dụng, phân loại các hệ thống điện thân xe và điều khiển gầm ô tô
 • Nhận biết được các chi tiết, cấu tạo của các hệ thống cơ bản
 • Phân tích được các nguyên lý, sơ đồ mạch điện điều khiển các hệ thống

Kỹ năng: 

 • Trình bày được nguyên lý sơ đồ mạch điện điều khiển các hệ thống điện thân xe và gầm ô tô
 • Kiểm tra, chẩn đoán được các tình trạng kỹ thuật của ô tô

Thái độ:

 • Phát triển tư duy logic và sáng tạo trong giải quyết vấn đề
 • Lắng nghe các quan điểm khác nhau, phát huy khả năng tư duy ngược
 • Tăng cường kỹ năng làm việc nhóm và tự học 

II. CẤU TRÚC KHÓA HỌC

2.1. Thời gian đối với các hoạt động dạy học:

Hoạt động dạy học

Lý thuyết

Thảo luận/ Bài tập

Tự học, tự nghiên cứu

 Tổng

Tiết/Giờ thực hiện

30

10

60

100

2.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE VÀ ĐIỀU KHIỂN GẦM Ô TÔ

3 tiết (3 LT; 1 TL)

1.1.      Tổng quát về hệ thống

1.2.      Bộ điều khiển trung tâm và cơ cấu chấp hành

1.3.      Mạng truyền thông trên ô tô

Chương 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN TRÊN Ô TÔ

8 tiết (6 LT; 2 TL)

         

 2.1. Tổng quát về hệ thống

2.1.1.Chức năng  

2.1.2. Cu trúc tng quát

2.1.3. Phân loại và yêu cầu

          2.2. Thông tin dạng tương tự (Analog)

 2.2.1. Đồng hồ và cảm biến áp suất dầu

 2.2.2. Đồng hồ nhiên liệu

 2.2.3. Đồng hồ và cảm biến báo nhiệt độ nước làm mát

 2.2.4. Đồng hồ báo tốc độ động cơ

 2.2.5. Đồng hồ và cảm biến báo tốc độ xe

 2.2.6. Đồng hồ Ampere

2.2.7. Các mạch đèn cảnh báo

          2.3.. Thông tin dạng số (Digital)

2.3.1. Cấu trúc cơ bản

2.3.2. Các dạng màn hình

          2.4. Sơ đồ hệ thống thông tin tiêu biểu

 

Chương 3: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU

8 tiết (6 LT; 2 TL)

3.1. Tổng quát hệ thống

3.2. Hệ thống chiếu sáng

3.2.1. Hệ thống quang học và kết cấu đèn

3.2.2. Các mạch đèn chiếu sáng tiêu chuẩn

3.2.2. Đèn pha cao áp và đèn thông minh

3.3. Hệ thống tín hiệu

3.3.1. Hệ thống đèn xi nhan và cảnh báo nguy hiểm

3.3.2. Hệ thống đèn kích thước

3.3.3. Hệ thống đèn phanh

3.3.4. Hệ thống cảnh báo lùi xe

3.3.5. Hệ thống còi điện và chuông nhạc

 

Chương 4: CÁC HỆ THỐNG TIỆN NGHI TRÊN ÔTÔ

8 tiết (6 LT; 2 TL)

4.1. Hệ thống gạt nước và rửa kính

4.1.1. Khái quát

4.1.2. Cấu tạo

4.1.3. Nguyên lý hoạt động

4.1.4. Một số kiểu gạt nước rửa kính

4.2. Hệ thống cửa sổ điện

4.2.1. Khái quát

4.2.2. Cấu tạo

4.2.3. Nguyên lý hoạt động

4.3. Hệ thống khoá cửa

4.3.1. Khái quát

4.3.2. Cấu tạo

4.3.3. Nguyên lý hoạt động

 

Chương 5: HỆ THỐNG AN TOÀN KHẨN CẤP

5 tiết (3 LT; 1 TL)

5.1. Chức năng, yêu cầu

5.2. Hệ thống túi khí

5.3. Hệ thống căng đai khẩn cấp

 

Chương 6 : CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GẦM ÔTÔ

8 tiết (6 LT; 2 TL)

6.1. Vấn đề điều khiển gầm ôtô

6.2. Điều khiển hộp số tự động

6.2.1. Sơ đồ khối

6.2.2. Các cảm biến và thông tin đầu vào

6.2.3. Các điều khiển cụ thể

6.3. Điều khiển hệ thống treo tự động

6.3.1. Sơ đồ khối

6.3.2. Các cảm biến và thông tin đầu vào

6.3.3. Các điều khiển cụ thể

6.3.4. Một số kiểu treo điều khiển khác

6.4. Điều khiển hệ thống phanh điện tử

6.4.1. Tổng quan về hệ thống phanh điện tử

6.4.2. Sơ đồ khối

6.4.3. Các cảm biến và thông tin đầu vào

6.4.4. ABS kết hợp với một số hệ thống khác

6.5. Điều khiển hệ thống lái điện tử

6.5.1. Tổng quan về hệ thống lái điện tử

6.5.2. Sơ đồ khối

6.5.3. Nguyên lý điều khiển